Nowe druki ZUS - od listopada 2013 r.

Od dnia 1 listopada płatnicy składek ZUS powinni pamiętać o konieczności korzystania z nowych formularzy informacyjnych i rozliczeniowych ZUS. Modyfikacja druków to efekt wejścia w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (opublikowanego w Dz.U. 2013, poz. 1101).

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza kilka istotnych zmian w zakresie obowiązujących formularzy do rozliczeń z ZUS-em. Najważniejsze ze zmian to:

1). Modyfikacja druków:

·         ZUS ZUA (Zgłoszenie do ubezpieczeń / Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej)

·         ZUS ZCNA (Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego)

·         ZUS ZZA (Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / Zgłoszenie zmiany danych)

·         ZUS ZIUA (Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej)

·         ZUS ZWUA (Wyrejestrowanie z ubezpieczeń)

·         ZUS RCA (Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach)

·         ZUS RZA (Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne)

·         ZUS DRA (Deklaracja rozliczeniowa)

·       ZUS ZSWA (Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze),

2). Wycofanie (uchylenie załącznika definiującego formularz) druku ZUS RMUA (Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej) i zastąpienie go 2 nowymi drukami:

·         Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

·         Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Treść obu nowych formularzy określona jest w załącznikach nr 16a i 16b znowelizowanego rozporządzenia (MPiPS z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów)

3). Zmiany w zakresie kodów tytułu ubezpieczenia, wskazywanych na drukach ZUS

Zobacz też: KODY TYTUŁU UBEZPIECZENIA – WAŻNE ZMIANY

Przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie (w znaczącej części) z dniem 1 listopada 2013 r. Warto mieć jednak świadomość, iż do dnia 31 grudnia 2013 roku płatnicy składek mogą posługiwać się zarówno „starymi” papierowymi drukami ZUS, jak i oprogramowaniem komputerowym uwzględniającym „stare” formularze. Płatnicy korzystający z tego udogodnienia powinni jednak pamiętać, że niezależnie od tego uprawnienia, już od 1 listopada 2013 zobligowani się do posługiwania się „nowymi” (znowelizowanymi) kodami tytułów ubezpieczenia. Regulacje takie wynikają § 2 ust. 1 -3 przywołanego na wstępie rozporządzenia.