Od stycznia 2014 r. wzrosną składki ZUS dla nowych firm

Niestety, nadejście nowego, 2014 roku oznaczać będzie dla licznej grupy przedsiębiorców korzystających z preferencyjnej podstawy wymiaru składek konieczność poniesienia większych wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość należnych ZUS-owi składek, opłacanych przez nowe firmy wzrośnie bowiem na skutek ogłoszonego właśnie rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U. z 2013, poz. 1074), ustalającego minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 r. na poziomie 1680 zł.

Podwyżka pensji minimalnej, która zapewne ucieszy wielu pracowników, nie wywoła z pewnością podobnych emocji w gronie młodych przedsiębiorców, uprawnionych do opłacania składek ZUS w obniżonej wysokości. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne takich osób jest bowiem determinowana aktualną wysokością minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, składki ZUS dla nowych firm wyliczane są w oparciu o zadeklarowaną przez ubezpieczonego podstawę wymiaru, nie niższą niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. W efekcie takiej regulacji, podniesienie poziomu płacy minimalnej oznacza automatycznie zwiększenie podstawy wymiaru składek dla młodych przedsiębiorców, co z kolei przekłada się na wzrost wysokości opłacanych przez nich składek ZUS.

Uwzględniając wskazane regulacje, można bez trudu wyznaczyć podstawę wymiaru oraz wysokość poszczególnych składek do ZUS, obowiązujących nowe firmy w 2014 roku. Podstawa wymiaru składek wyniesie 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (1680 zł), czyli 504 zł (w 2013 r. było to 480 zł). Zestawiając z kolei podstawę wymiaru składek na 2014 rok ze stopami procentowymi, determinującymi wysokość poszczególnych składek, uzyskamy natomiast wysokość składek z tytułu ubezpieczeń:  emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego:

Rodzaj ubezpieczenia

Podstawa wymiaru

Stopa procentowa

Wysokość składki

Emerytalne

504 zł

19,52 %

98,38 zł

Rentowe

504 zł

8,00 %

40,32 zł

Chorobowe

504 zł

2,45 %

12,35 zł

Wypadkowe

504 zł

1,93 %

9,73 zł


Suma składek, należnych ZUS-owi z tytułu ubezpieczenia społecznego, opłacanych przez osoby korzystające z preferencyjnej podstawy wymiaru składek wyniesie zatem w 2014 roku 160,78 zł (w 2013 r. – było to 153,12 zł).  Podwyżka obowiązkowych składek nie będzie więc - na szczęście –zbyt dotkliwa dla osób, rozpoczynających swoją działalność gospodarczą. Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne wzrosną bowiem o niecałe 8 zł w skali miesiąca oraz o mniej niż 100 zł – w skali całego roku.