Ulga w składkach ZUS – także dla początkujących adwokatów

Rozpoczynający prowadzenie samodzielnej działalności adwokat może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS, nawet w sytuacji, gdy w ramach swej praktyki współpracuje z byłym pracodawcą. Taki wniosek wypływa z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sygn. II UZP 2/13).

SN podjął rozstrzygnięcie w sprawie gdańskiej adwokat, która podjąwszy samodzielną praktykę adwokacką, kontynuowała współpracę z jedną z trójmiejskich kancelarii, w której była zatrudniona w okresie odbywania aplikacji adwokackiej. Rozpoczynająca własny biznes adwokat pragnęła skorzystać z ulgi w opłacaniu składek ZUS (preferencyjnej podstawy ich opłacania), uregulowanej w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Gdański oddział ZUS odmówił jej jednak prawa do skorzystania z możliwości opłacania przez 2 lata obniżonych składek, w efekcie czego sprawa trafiła do sądu. Sąd I instancji podzielił stanowisko młodej adwokat, jednak w efekcie zaskarżenia takiej decyzji przez ZUS, sprawa trafiła do sądu II instancji. Ten, badając sprawę, skierował pytanie prawne do Sądu Najwyższego, celem rozstrzygnięcia, czy czynności podejmowane przez aplikanta adwokackiego mieszczą się w zakresie działalności prowadzona przez adwokata. Twierdząca odpowiedź SN oznaczałaby wykluczenie możliwości skorzystania z preferencyjnych składek ZUS w przedmiotowym przypadku (z uwagi na art. 18a ust. 2 pkt 2 u s.u.s.).

W podjętej 10 kwietnia uchwale, Sąd Najwyższy orzekł jednak, iż zawody adwokata i aplikanta adwokackiego są odrębne (zwłaszcza w świetle przepisów prawa o adwokaturze), w konsekwencji czego adwokat posiada możliwość opłacania obniżonych składek ZUS (w okresie pierwszych 24 m-cy od rozpoczęcia samodzielnej działalności) nawet wówczas, gdy prowadzona działalność wykonywana jest na rzecz kancelarii, w której zatrudniony był w czasie aplikacji adwokackiej.