ZUS za styczeń 2013 - terminy płatności

Terminy zapłaty składek ZUS za miesiąc styczeń 2013 r. przypadają na dzień:

1). 5 lutego 2013 r. - dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

2). 11 lutego 2013 r. - dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie

3). 15 lutego 2013 r. - dla pozostałych płatników składek