Składka zdrowotna 2013 - wiadomo już, ile wyniesie

Znana już jest wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców, jaka obowiązywać będzie w roku 2013. Określenie wysokości tej składki umożliwiło obwieszczenie Prezesa GUS z 18.01.2013 r., informujące, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2012 r. wyniosło 3.877,50 zł.

 

Wskazana kwota determinuje wysokość podstawy wymiaru składek przedsiębiorców z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. W myśl bowiem art. 81 ust. 2  ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą lub osób z nimi współpracujących ( za wyjątkiem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności) stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2013 r. podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców wyniesie zatem 2908,13 zł. (75% kwoty 3.877,50 zł).

Znając podstawę wymiaru składki zdrowotnej możemy już bez trudu obliczyć wysokość:

  • należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne - 261,73 zł (9% podstawy wymiaru, czyli kwoty 2908,13 zł)
  • składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu od podatku - 225,38 zł (7,75% podstawy wymiaru czyli kwoty 2908,13 zł)

 

Reasumując, wysokość poszczególnych wskaźników, związanych ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców w roku 2013 kształtuje się następująco:

 

Podstawa wymiaru składki

 

 

2908,13 zł.

 

Wysokość składki

 

 

261,73 zł

 

Składka odliczana od podatku

 

 

225,38 zł