Wysokość składek za styczeń - grudzień 2013 r.

 

Składka

Z ubezpieczeniem chorobowym

Bez ubezpieczenia chorobowego

Ubezpieczenie społeczne

710,67

656,09

Ubezpieczenie zdrowotne

261,73

261,73

Fundusz pracy

54,58

54,58