Składka na Fundusz Pracy a nowe firmy

Zakładam swoją własną firmę (jednoosobowa działalność gospodarcza). Czy muszę opłacać składkę na Fundusz Pracy?

W opisanym przypadku nie ma obowiązku opłacania składek na FP. Osoby podejmujące działalność gospodarczą mogą bowiem - w ciągu pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności - skorzystać z tzw. preferencyjnej składki ZUS (o ile spełniają jednocześnie wymogi wskazane w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. w ciągu ostatnich 60 m-cy nie prowadziły innej działalności gospodarczej oraz nie podejmują działalności na rzecz byłego pracodawcy). Ustawa umożliwia takim osobom opłacanie składek od niższej (niż w przypadku pozostałych przedsiębiorców) podstawy ich wymiaru. Dla osób podejmujących działalność podstawę wymiaru składek ZUS stanowi bowiem nie 60% prognozowanego (w ustawie budżetowej) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Regulacja ta ma istotne znaczenie dla obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy przez nowych przedsiębiorców. Stosownie bowiem do treści art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do opłacania składek na FP zobligowani są ubezpieczeni (w tym m.in. właśnie osoby prowadzące działalność gospodarczą), pod warunkiem jednak, że ich podstawa wymiaru składek równa jest co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia. A skoro dla osoba zakładająca własną działalność może skorzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru składek, to nie musi ona (o ile oczywiście wykorzysta tę składkową ulgę) opłacać składek na Fundusz Pracy. 

Podstawa prawna:

Art. 18a  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2009, Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)  

Art. 104 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008, Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)