Działalność gospodarcza a ubezpieczenie chorobowe

Rozpoczynam prowadzenie działalności gospodarczej. Czy będę podlegać ubezpieczeniu chorobowemu?

 

Nie. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych,  osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, a także osoby z nimi współpracujące mogą dobrowolnie - na swój wniosek - zostać objęte ubezpieczeniem chorobowym.

Rozwiązanie takie (tj. dobrowolne opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia chorobowego) jest korzystne w szczególności dla kobiet prowadzących działalność, które mając na uwadze potencjalną ciążę, zainteresowane są często możliwością skorzystania z urlopu macierzyńskiego i związanym z nim pobieraniem zasiłku chorobowego.

 

Podstawa prawna:

Art. 11 w związku z art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2009, Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)