Abolicja dla płatników składek ZUS - już obowiązuje

15 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. z 2012, poz. 1551), umożliwiająca licznej grupie osób uzyskanie umorzenia nieopłaconych - w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. - składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy. Umorzeniu podlegać mają również koszty "dodatkowe", związane z zaległymi składkami ZUS, takie jak odsetki za zwłokę,opłaty prolongacyjne,opłaty dodatkowe, koszty upomnień czy koszty związane z egzekucją należności z tytułu takich składek.

Czytaj więcej: Abolicja dla płatników składek ZUS - już obowiązuje

Niższe odsetki od zaległych składek ZUS

Od dnia 10.01.2013 r. obniżeniu ulega wysokość odsetek należnych z tytułu nieterminowo opłaconych składek ZUS. To efekt decyzji podjętej przez Radę Polityki Pieniężnej, która postanowiła zmniejszyć wysokość stóp procentowych o 0,25 pkt. proc. W następstwie tej decyzji, wysokość odsetek od zaległych składek na ZUS maleje - od 10 stycznia - do poziomu 13 %.

Czytaj więcej: Niższe odsetki od zaległych składek ZUS 

Składki ZUS 2013 - najważniejsze wskaźniki

Z nadejściem 2013 roku zmianie uległa większość najistotniejszych wskaźników, związanych ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Poniżej - zestawienie najważniejszych z nich:

Czytaj więcej: Składki ZUS 2013 - najważniejsze wskaźniki

Wyższa kwota ograniczenia podstawy wymiaru składek na 2013 r.

Zgodnie z ogłoszonym 27 grudnia 2012 r. obwieszczeniem MPiPS kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obowiązująca w 2013 r. wynosić będzie 111.390 zł. Podobnie więc, jak w poprzednich latach,kwota ograniczenia podstawy wymiaru składek przewyższać będzie w 2013 roku kwotę obowiązującą w roku poprzednim (w 2012 r.kwota ta wynosiła 105.780 zł).

Czytaj więcej: Wyższa kwota ograniczenia podstawy wymiaru składek na 2013 r. 

ZUS za grudzień 2012 - terminy płatności

Terminy zapłaty składek ZUS za miesiąc grudzień 2012 r. przypadają na dzień:

1). 7 stycznia 2013 r. - dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

2). 10 stycznia 2013 r. - dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie

3). 15 stycznia 2013 r. - dla pozostałych płatników składek