ZUS za marzec 2014 r. - terminy płatności

Terminy zapłaty składek ZUS za miesiąc marzec 2014 r. przypadają na dzień:

1). 7 kwietnia 2014 r. - dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

2). 10 kwietnia 2014 r. - dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie

3). 15 kwietnia 2014 r. - dla pozostałych płatników składek

ZUS za luty 2014 - terminy płatności

Terminy zapłaty składek ZUS za miesiąc luty 2014 r. przypadają na dzień:

1). 5 marca 2014 r. - dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

2). 10 marca 2014 r. - dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie

3). 17 marca 2014 r. - dla pozostałych płatników składek

ZUS za styczeń 2014 r. - terminy płatności

Terminy zapłaty składek ZUS za miesiąc styczeń 2014 r. przypadają na dzień:

1). 5 lutego 2014 r. - dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

2). 10 lutego 2014r. - dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie

3). 17 lutego 2014 r. - dla pozostałych płatników składek

 

Czytaj więcej: ZUS za styczeń 2014 r. - terminy płatności

ZUS za listopad 2013 r. - terminy płatności

Terminy zapłaty składek ZUS za miesiąc listopad 2013 r. przypadają na dzień:

1). 5 grudnia 2013 r. - dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

2). 10 grudnia 2013 r. - dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie

3). 16 grudnia 2013 r. - dla pozostałych płatników składek

Nowe druki ZUS - od listopada 2013 r.

Od dnia 1 listopada płatnicy składek ZUS powinni pamiętać o konieczności korzystania z nowych formularzy informacyjnych i rozliczeniowych ZUS. Modyfikacja druków to efekt wejścia w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (opublikowanego w Dz.U. 2013, poz. 1101).

Czytaj więcej: Nowe druki ZUS - od listopada 2013 r.